כשזה מגיע לניתוחים פלסטיים
וטיפולים אסתטיים

אין מקום לנסיונות.

יש מקום
לניסיון